Volum SL

FORUM BARCELONA

Adequació per concedir a l’auditori d’una acústica òptima per a la utilització de la sala gran com a sala de cinema.
Es calcula el pes específic i els m2 necessaris de teixit, així com la ubicació òptima.
S’utilitza teixit ESCENA color negre a causa de la seva alta absorció acústica.
Subjecció i moviment mitjançant rails motoriats lacats en color negre.

12.01.14

FORUM BARCELONA